söndag 31 augusti 2014

Jämställdhet

Den 28/9 anordnade Gefle Dagblad en debatt på Silvanum i Gävle som handlade om jämställdhet, jag var där och lyssnade. Kristdemokraternas representant Lili André säger att Kristdemokraterna är ett feminisktiskt parti, vi jobbar med jämställdhetsfrågorna. På frågan om föräldraförsäkringen ska delas upp mellan föräldrarna är Lili ensam om att svara nej.
-Föräldraförsäkringen är barnens dagar. Föräldrarna ska bestämma hur den ska fördelas.
Även kvotering av bolagsstyrelser var partirepresentanterna oense om.
-Som kvinna vill jag inte bli invald på grund av mitt kön, utan för den kompetens jag har, sa Lili André.
Så tycker Kristdemokraterna:
Jämställdhet är en fråga om mänskliga fri- och rättigheter, inte en likriktning. Politiken ska inte gå in och bestämma detta. Det politiken ska jobba med är strukturerna i samhället, skapa förutsättningar för alla så att diskriminering inte förekommer.
För att få ett jämnare uttag i föräldraförsäkringen behöver vi jobba med mer jämställda löner mellan män och kvinnor. En förutsättning är även rätten till tjänstledighet på heltid tills barnet fyller 3 år och att skyddet av den föräldrapenninggrundande inkomsten förlängs till tre år.
Våra förslag för ett mer jämställt Sverige:
•Jämställda löner i offentlig verksamhet
•Nej till kvotering
•Främja kvinnors företagande
•Hindra våldet i nära relationer
•Delade premiepensionspoäng för makar med barn under 12 år

söndag 24 augusti 2014

Familjen är samhällsbyggande

Familjen är en grundläggande gemenskap som när den fungerar bra skänker trygghet och stabilitet i en ständigt föränderlig omvärld. Familjer ser väldigt olika ut och alla har samma betydelsefulla roll. Är familjerna trygga ger de barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Barnets uppväxt påverkar hela landets utveckling, både ekonomiskt och socialt. Barns uppväxtvillkor i Sverige kan fortfarande förbättras!
  • Höj barndelen i bostadsbidraget
  • Minska barngruppernas storlek på förskola och fritids
  • Flexiblare föräldraförsäkring för mer tid till de små barnen
  • Barnomsorgspeng för frihet att välja barnomsorg


Hemfärd från ett kvällsdimmigt och vackert Järvsö, till min egen familj där hemma.

lördag 16 augusti 2014

Det handlar om företagande

Slutet av veckan har ägnats åt företagande. Först ett studiebesök med riksdagsledamot Irene Oskarsson och riksdagskandidat Lili André på Trollharens fisk. Vilken entreprenör! Han arbetade bara som fiskare förr, men när det blev svårare att fiska stora mängder fisk började han förädla den istället. Han driver restaurang och butik i det gamla jättefina fiskeläget söder om Söderhamn. Intressant att höra vad som är viktigt för honom, vad han behöver för att kunna driva den rörelsen. Bl.a. fungerande telefoni och uppkoppling, vilket var huvudfrågan för studiebesöket.   


Nästa begivenhet var LRF:s mässa i Ljusdal och en politikerduell om livsmedelspolitik och klimat- och energipolitik. Inte min hemmaarena i politiken, även om den är det privat. Vänsterpartiet vill subventionera, jag vill att företagaren ska få en enklare tillvaro och betalt för sin produkt.