onsdag 26 februari 2014

Bup snabbt när det behövs

Barn har det bra idag i Sverige, i alla fall materiellt och som det ser ut. För att barn- och ungdomspsykiatrin ska få ägna tid åt de barn och ungdomar som verkligen behöver hjälp, och för att man inte ska behöva vänta på hjälp, behöver vi stärka skyddet runt barnen i de lägre åldrarna och på de ställen som vi möter barnen. Det är familjerna, förskolan och skolan som behöver se barnen i tid. Innan det går för långt. För barnets skull, för familjens och för vårt samhälle.

tisdag 18 februari 2014

Skattesänkningar

Nu går M ut med budskapet att det inte blir fler skattesänkningar. Anledningen är trycket från väljarna tror jag, och kritik från S-håll om att regeringen kör välfärden i botten. De påverkas av att höra kändisar gå ut i media och säga att nu vill de inte betala mindre i skatt. Löjligt tycker jag. Skänk till välgörande ändamål om ni har så mycket pengar över! Betala företag att utföra tjänster, köp närproducerad och ekologisk mat. Det finns många sätt att konsumera på som inte är slit och släng!
De som tjänar mest är inte de som jag vill fokusera på. Vi har fortfarande höga skatter i Sverige, bl.a. pensionärer bör ha ytterligare skattesänkningar. Det finns även varor och tjänster som skulle gynnas av skattesänkningar, liksom vissa varor och tjänster skulle ha en högre skatt.


  

tisdag 11 februari 2014

Vänsterpolitikens problem med vårdnadsbidrag

Jag förstår inte varför vänsterpolitiken har ett sånt problem med vårdnadsbidraget. Varför tycker de inte att föräldrar själva är kapabla att ta hand om sina två-treåringar helt utan förskola? Varför litar de inte på vuxna människor som satt barn till världen?
Argumentet att det skulle vara orättvist att ge detta bidrag till vissa föräldrar när inte alla nyttjar det är dåligt. Räkna då ut hur mycket normala samhällsinnevånare är med och subventionerar andra samhällsinnevånares nyttjande av olika samhällstjänster, avgiften från föräldrar i förskolan betalar inte på långa vägar vad det kostar. I de flesta fall jämnar det ut sig ganska väl, vi nyttjar olika tjänster vid olika skeden av livet. Tänk på de som inte har barn, sällan är sjuk, pluggat utan att ta lån, fixat jobb själv, inte åkt bil på våra vägar, haft eget vatten och avlopp och som dör innan man behöver säbo eller hemtjänst. Ska vi kompensera deras självständiga leverne med nån miljon till arvingarna? I vårt samhälle bidrar alla solidariskt, procentuellt på sin lön, till att vi ska ha ett samhälle för alla. Alla måste sen få sy ihop sin egen livsstil och ta del av det man behöver från samhället. Men ett sånt samhälle vill nog inte vänstern ha.

onsdag 5 februari 2014

Tillåt anonyma vittnen

Det är ett problem idag när man inte vågar vittna av rädsla för repressalier efteråt. För att komma åt gängkriminalitet öppnar vi Kristdemokrater nu för möjligheten att tillåta anonyma vittnen.
"Att kriminella gäng hotar och skrämmer vittnen att ta tillbaka eller ändra sina berättelser är ett så stort problem att något måste göras", säger Göran Hägglund i en intervju i DN i onsdags.

Jag vet inte hur många fall som skulle kunna klaras upp varje år om man hade tillgång till vittnen som fick vara anonyma, kanske inte jättemånga. Men om anonymitet kan hjälpa till att komma tillrätta med gängkriminalitet så är det absolut värt att ta till, även om det skulle innebära ett avsteg från den svenska rättstraditionen. Sen är det skrämmande att se vad gängkriminalitet kan göra med människa, hur stor makt gruppen får på en enskild individ.

Jag säger bara: FAMILJEN! Det är där allt börjar för alla. Det är där vi ska förebygga!