tisdag 16 december 2014

Ny mandatperiod

Efter fullmäktigemötet igår med alla val är då allt klart inför den nya mandatperioden och alla vet sina roller. Äntligen! Nu kan vi börja göra politik! På riktigt. Visserligen är jag medveten om att det behövs förhandlingar och förberedelser inför en ny mandatperiod, men den här gången tar det alla rekord. Så mycket enklare om den som bestämmer sig för att styra kommunen verkligen har majoritet.
För min del innebär mandatperioden Kommunstyrelseuppdrag med 10 % arvode för att jag är med i au, kommunfullmäktige och ersättare i Regionfullmäktige och Hållbarhetsnämnden i regionen. Regionen är en ny värld som öppnar sig för mig, och det ska bli synnerligen intressant!
Hoppas nu på ett välbehövligt jullov för att sen sätta tänderna i riktig politik!

onsdag 19 november 2014

Regionpolitikers utmaningar

Sitter på tåget från Gävle. Det är sent, och senare blir det. Jag kommer att få vänta på bussen hem i 40 minuter för att landa hemma strax innan midnatt.
Jag har precis varit på styrelsemöte där jag blivit nominerad till en ersättarplats i den nämnd i regionen som handhar kollektivtrafiken i vår region. Kanske jag ska lyfta frågan där..... Och kanske att det inte finns nåt eluttag vid mitt säte här på tåget..... Eller så kan jag ta en regionpolitikers ansvar och ha det stora perspektivet för ögonen. Med erfarenheter från verkliga livet i bagaget.

tisdag 14 oktober 2014

Eftervalsanalys

Ja då har det gått en månad sen vi gick till vallokalerna och röstade. Jag börjar återhämta mig rent fysiskt, kampanjade med feber och halsont de sista fyra dagarna i olika delar av länet och har känt mig halvförkyld sedan dess. Sömnen har fått ett plus igen, förhoppningsvis kommer även vikten i balans snart.

Valet kom att handla mycket om invandringspolitik och integration för mig, med samtal i valstugorna,  insändare, personliga otrevliga anonyma brev i brevlådan. Hade jag fått styra den debatten hade den fått ett annat focus, med en diskussion om hur man löser frågan på bästa sätt och tillvaratar de tillgångar 
invandring medför. Debatten kom att handla alltför mycket om vad ett annat parti har för åsikter.

Valresultatet blev inte som vi tänkt oss, det blir det väl aldrig, även här handlar det mer om ett annat parti än vårt eget. I min kommun fick vi ett ökat stöd, men kommer att få ett minskat inflytande. Paradoxalt och svårt att förklara för väljaren, men helt enligt de politiska spelreglerna. Men det är bara att jobba vidare med de mål vi har för Kristdemokratisk politik.


Debatt om mångfald, tolerans och öppenhet på Långheds marknad.
Ett positivt inslag i valrörelsen och debatten om invandring/integration.

tisdag 9 september 2014

Hållbart samhälle

Valrörelsen har handlat alldeles för lite om de anpassningar vi behöver göra för att möta klimathotet. Vi måste göra internationella överenskommelser och föra en långsiktig miljöpolitik som inte hämmar tillväxten. Några konkreta punkter vi vill lyfta:
 • Minska utsläppen av växthusgaser, 10% ytterligare än EU-målet 40% till 2030 från 1990 med bl.a. handel med internationella krediter, investeringar i projekt utom EU.
 • Effektivare reningsverk, de måste klara att reducera läkemedelsrester och andra föroreningar.
 • Giftfri vardag, giftfria förskolor, förbjud alla varianter av bisfenoler.                                        
 • Stoppa övergödningen av Östersjön, överlåtelsebara utsläppsrätter för kväve och fosfor, förbjud oljeborrning i Östersjön, höj bötesbeloppen rejält vid oljeutsläpp.       

På det lokala planet finns mycket att göra för att gå mot en mer hållbar livsstil och ett kretsloppstänk:
 • Öka andelen ekologiska livsmedel och vegetarisk mat i kommunal verksamhet.
 • God service och samarbete från kommunens sida gentemot lokala matproducenter.
 • Inom alla kommunala verksamheter ska man uppmuntra till miljömedvetna inköp. 
 • Information via renhållningsbolaget till privatpersoner, gärna i samarbete med föreningar.
 • Hållbar utveckling och kretsloppstänk måste bli en del av förskola och skola ännu mer.
 • Varför inte öppna en secondhand-butik "Returen" i Alfta inom ramen för kommunens resursjobb eller aktivitetshuset och i samarbete med föreningar.

Det blev 47 kg lingon denna dag, som byttes till 5 kg rensade blåbär och etanolpengar!

lördag 6 september 2014

Kristdemokratisk ideologi

Efter några bokbord, debatter och kampanjande har jag fått upprepa vårt budskap många gånger, det är som en utbildning i Kristdemokratisk politik. Ibland handlar diskussionen om ideologi och ibland om sakfrågor. Det är alltid lika intressant att få förklara hur vi vill ha ett samhälle där varje person ges både förutsättningar och förväntas ta ansvar att forma sitt eget liv. Det är inget man gör i ensamhet, vi är alla beroende av gemenskaper för att utvecklas som personer. Familjen är den första gemenskapen som formar oss, alla har växt upp i en familj.

Idag finns mycket av kortsiktighet och egoism i vårt samhälle, vi behöver påminna om att friheten förutsätter ansvar för våra egna liv och andras. Även ett ansvar att jobba mot ett samhälle med hållbar utveckling, där vi inte lever över våra resurser.

Vi vill ha ett samhälle som bygger på en etik och värderingar som håller över tid – ansvarsfullhet, förvaltarskap och medmänsklighet.Bokbord i Bollnäs där jag mötte många trevliga och intresserade ungdomar!

söndag 31 augusti 2014

Jämställdhet

Den 28/9 anordnade Gefle Dagblad en debatt på Silvanum i Gävle som handlade om jämställdhet, jag var där och lyssnade. Kristdemokraternas representant Lili André säger att Kristdemokraterna är ett feminisktiskt parti, vi jobbar med jämställdhetsfrågorna. På frågan om föräldraförsäkringen ska delas upp mellan föräldrarna är Lili ensam om att svara nej.
-Föräldraförsäkringen är barnens dagar. Föräldrarna ska bestämma hur den ska fördelas.
Även kvotering av bolagsstyrelser var partirepresentanterna oense om.
-Som kvinna vill jag inte bli invald på grund av mitt kön, utan för den kompetens jag har, sa Lili André.
Så tycker Kristdemokraterna:
Jämställdhet är en fråga om mänskliga fri- och rättigheter, inte en likriktning. Politiken ska inte gå in och bestämma detta. Det politiken ska jobba med är strukturerna i samhället, skapa förutsättningar för alla så att diskriminering inte förekommer.
För att få ett jämnare uttag i föräldraförsäkringen behöver vi jobba med mer jämställda löner mellan män och kvinnor. En förutsättning är även rätten till tjänstledighet på heltid tills barnet fyller 3 år och att skyddet av den föräldrapenninggrundande inkomsten förlängs till tre år.
Våra förslag för ett mer jämställt Sverige:
•Jämställda löner i offentlig verksamhet
•Nej till kvotering
•Främja kvinnors företagande
•Hindra våldet i nära relationer
•Delade premiepensionspoäng för makar med barn under 12 år

söndag 24 augusti 2014

Familjen är samhällsbyggande

Familjen är en grundläggande gemenskap som när den fungerar bra skänker trygghet och stabilitet i en ständigt föränderlig omvärld. Familjer ser väldigt olika ut och alla har samma betydelsefulla roll. Är familjerna trygga ger de barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Barnets uppväxt påverkar hela landets utveckling, både ekonomiskt och socialt. Barns uppväxtvillkor i Sverige kan fortfarande förbättras!
 • Höj barndelen i bostadsbidraget
 • Minska barngruppernas storlek på förskola och fritids
 • Flexiblare föräldraförsäkring för mer tid till de små barnen
 • Barnomsorgspeng för frihet att välja barnomsorg


Hemfärd från ett kvällsdimmigt och vackert Järvsö, till min egen familj där hemma.

lördag 16 augusti 2014

Det handlar om företagande

Slutet av veckan har ägnats åt företagande. Först ett studiebesök med riksdagsledamot Irene Oskarsson och riksdagskandidat Lili André på Trollharens fisk. Vilken entreprenör! Han arbetade bara som fiskare förr, men när det blev svårare att fiska stora mängder fisk började han förädla den istället. Han driver restaurang och butik i det gamla jättefina fiskeläget söder om Söderhamn. Intressant att höra vad som är viktigt för honom, vad han behöver för att kunna driva den rörelsen. Bl.a. fungerande telefoni och uppkoppling, vilket var huvudfrågan för studiebesöket.   


Nästa begivenhet var LRF:s mässa i Ljusdal och en politikerduell om livsmedelspolitik och klimat- och energipolitik. Inte min hemmaarena i politiken, även om den är det privat. Vänsterpartiet vill subventionera, jag vill att företagaren ska få en enklare tillvaro och betalt för sin produkt.

tisdag 24 juni 2014

Snart kommer nästa valrörelse

Samhället är större än det offentliga, sånt som inte uppstår på grund av politiska beslut.  
Människan är en gemenskapsvarelse som utvecklas tillsammans med andra,
utan att klumpas ihop med andra och tvingas till kollektivism.
KristdemokraternaNågon veckas ledighet i solen (förhoppningsvis) för att sen ta på mig kampanjtröjan och möta debatter, kampanjer, dueller och intervjuer med liv och lust! 


onsdag 4 juni 2014

Asylboende i Ovanåker?

Så har det även kommit till Ovanåkers kommun. En privat fastighetsägare som vill teckna avtal med Migrationsverket och starta tillfälligt boende för asylsökande, med förbehållet att boendet blir godkänt.

Positivt tycker jag, inte friktionsfritt, men positivt!

Det yttras både positiva och negativa kommentarer naturligtvis. Både från allmänhet, politiker och tjänstemän. Men det som är anmärkningsvärt är att politiker inte har ställt sig frågan om regelverket kring detta är bra eller inte förrän man själv lever i den verkligheten. Nu kritiserar man förfaringssättet från Migrationsverket och de dilemman som kommunen ställs inför när en privat aktör sluter avtal och informationen kommer sent i processen. Det är i situationer under stress och stor press som man prövas och det är då det framkommer viken förmåga och kapacitet man har.
Det känns lite som ett barn som utgår från sin egen verklighetsbild och tror att alla andra har det likadant.


tisdag 27 maj 2014

Pustar ut

Ja, då var det här valet över. Givande arbete, har debatterat i Söderhamn, kampanjat i Ljusdal och stått på mässa i Sandviken. Jag hoppas få komma till fler delar av vårt län inför nästa val! I Ovanåker har 433 personer röstat för vår politik, glädjande! I kommunen gick Kristdemokraterna framåt 2% och valdeltagandet ökade med 8%. Men det är ändå för lite, 39,4, fler borde rösta för att ta sitt ansvar mot de främlingsfientliga partierna.

Nu du Lars! Nu får du visa vad du går för! Lycka till!

torsdag 22 maj 2014

Jag kan inte ta ansvar

Barn- och skolnämnd idag, information om ett problem med trånga lokaler som måste få en lösning. Jag får hoppas på att skolledningen och precidiet i nämnden tar problemet på allvar, och inte ger sig förrän frågan fått en lösning.
Känns frustrerande att sitta i en nämnd och få information gång på gång om behov som finns, och inte få möjligheter till att diskutera fram en lösning. Jag känner inte att jag har nåt ansvar över detta när vi inte tar upp det i nämnden på annat sätt än information. Då överlåts till skolledning och nämndsprecidiet att hitta lösningar. Då kan vi enskilda nämndsledamöter inte ta ansvar i frågan anser jag.

måndag 19 maj 2014

Snabba puckar i valrörelsen

Helgen tillbringade jag i Sandviken, landsbygdsriksdag med många givande diskussioner i det viktiga ämnet landsbygdspolitik, företagande, varg och integration bland annat. Tryggt var det att ha stöd av Irene Oskarsson och lokala partikollegor i montern! Maria Larsson gjorde det bra i debatten fastän hon inte kände sig helt hemma i ämnet.

Dagen tillbringade jag i Söderhamn, skoldebatt på Staffansgymnasiet. Väldigt oförberedd eftersom jag skulle ha stöttat en kompetent partikamrat från Kdu, som tyyvärr hamnade på sjukhus!! Men jag överlevde. Klarade även abortfrågan. Ingen av männen runtomkring pratade om stöd och förebyggande insatser!

fredag 16 maj 2014

Laddninggsdag

Ledig dag, laddar inför Landsbygdsriksdag i Sandviken i helgen. Ser fram emot att träffa folk! Även vår riksdagsledamot Irene Oskarsson kommer och Maria Larsson kommer på partiledardebatten på söndag.
Idag ska jag passa på att se solen lite, har lappat några lådor, ska fika med en kompis, och så får jag vara hemma med barnen. Vilken lyxdag! Härlig efterlängtad försommarvärme!   


tisdag 13 maj 2014

EU-val

Sitter på tåg och ser olika partiers kampanjer inför EU-valet. Jag är så nöjd med de frågor vårt parti fokuserar på, det är så rätt. Mänskliga rättigheter, subsidiaritet och djurskyddsfrågorna. Alla medborgare borde ju se nyttan av att prioritera dessa frågor!

Även om jag tycker att ingen kan undgå detta val, så säger en bekant som jag träffar; "Ja, få se nu då, det är väl inte om vi ska vara med i EU eller inte vi röstar nu då? Ja, jag vet då inte jag..."

tisdag 6 maj 2014

Smör istället för margarin

Äntligen har jag lämnat ifrån mej motionen om att servera smörblandning i kommunens alla verksamheter. Alltså typ Bregott mellan, eller om man blandar själv, smör med rapsolja och vatten. Kommunerna måste inte följa livsmedelsverkets rekommendationer och servera bordsmargarin. Jag måste erkänna att det känns lite klåfingeraktigt och detaljerat, men det ÄR viktigt tror jag att vi även tänker mer "naturliga produkter" när vi tänker "hållbar utveckling".

Allvarligt, vem vill egentligen slafsa i sig all onödig utfyllnad i våra livsmedelsprodukter? Onödiga E-nummer, färg och smakämnen och stabiliseringsmedel. Ta glass t.ex. Vissa sorter smälter inte ens. Köp grädde o gör egen istället, mycket godare!

tisdag 29 april 2014

Marknad för lokala producenter

I helgen var det bondemarknad här i Edsbyn, ca 3000 besökare kom och många lokala producenter kunde sälja sina varor. Jättebra! Hur bra som helst! Jag hann inte på surdegsbrödet, sov för länge. Men muffins och ägg fick jag tag på, och stövlar (fast det var ju inte särskillt närproducerat!). Oftare! säger jag bara.

Nu är det vår, nästan sommar!

torsdag 24 april 2014

Handlingskraftig man

Jag är på konferens med SmåKom i Charlottenberg, Värmland nära Norska gränsen. Vi har idag lyssnat till Olav Thon, ägare till hotellkedjan vi bor på och köpcentret som ligger intill.

Intressant handlingskraftig människa, påminner om Ingvar Kamprad. Han och hans "dame" har en varsin stickad mössa på huvudet. En annan i sällskapet här sa att det är bara väldigt rika människor som kan klä sig som en uteliggare och ändå vara accepterad. Mössan skiljer ut sig från massan.

Han var en bondpojk som började sälja rävskinn efter kriget. Ett citat fångat idag: "Man kan inte vänta på att samhället ska ta hand om en." Handlingskraftig man med andra ord.


tisdag 15 april 2014

Fram för grisdirektivet!

Igår besökte en av Kristdemokraternas EU-kandidater en grisbonde i Vinnersjö, bra att frågan lyfts! Vi måste få andra EU-länder att följa grisdirektivet.
Jag blir sugen att beställa härifrån direkt!

http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.7059477-grymt-svart-for-grisbonderna

torsdag 10 april 2014

Skolfrågorna i centrum

Bra förslag i vårpropositionen, smart att satsa på de yngsta eleverna där grunden läggs.Vi vill satsa på tidiga insatser, mindre klasser, fler speciallärare. Mer hjälp till elever som inte når målen, läxhjälp och sommarskola.
Jag håller dock med Göran Hägglund om det han sa i Göteborg; vi får aldrig en bättre skola än vi har fungerande familjer!

onsdag 2 april 2014

Bort med landstingen?

Idag skriver Göran Hägglund i DN om att förstatliga vården igen. När vi hörde det första gången trodde jag mest att det var en provocerande tanke för att få oss att tänka till. Men han och vi kristdemokrater menar nog allvar.

Jag håller fullständigt med honom, sjukdomsformer som är väldigt sällsynta skulle vara smart att behandla på ett eller några få ställen. Jag reser hellre en bit för att få del av den bästa kompetensen. Det måste bli svårt för alla landsting att ha råd att hänga med i ny teknik som kommer hela tiden. Det kan skapa problem med att kunna ge jämlik vård till alla medborgare.

Intressant vad detta kan leda till, även i samband med regionbildandet genom hela Sverige. Man måste våga strukturera om ibland, det gör mycket för en verksamhet om det är välorganiserad.

lördag 29 mars 2014

Grovjobbet väntar

Sitter på tåget på väg hem från Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar och 50- årsjubileum i Göteborg. Ganska till freds, rätt så trött just nu, men framför allt med ett myller i skallen på saker som vi behöver jobba med. Det finns trots allt stor utvecklingspotential!
Inom ramen för hållbar utveckling finns det jättemycket, kommunerna behöver gå före i mycket och även information till privatpersoner behövs för att öka medvetenheten för hur vi privat gör så små avtryck som möjligt efter oss. Minska andelen kött, konsumera mindre, ökad kollektivtrafik, listan kan göras lång! Vi har några år på oss att bromsa detta snurrande hjul som gör att temperaturen på jordklotet ökar.
När vi beslutar om förskolor i våra kommuner gäller det att tänka på barnens bästa, inte föräldrarnas behov först. Hur organiserar vi våra förskolor så att barnen, speciellt de yngsta får en trygg miljö utan för många kontakter under en dag.
Vi ska ha en landsbygd med självförtroende! Så många underbart sköna miljöer att leva i som finns i detta land, men det måste vara möjligt att bo där. Vi måste börja betala vad det kostar att få tillgång till bra kött, bygga ut fiber så helst allas behov av internetuppkoppling tillgodoses. Vargfrågan måste bli mindre komplicerad, samarbete istället för överklaganden.
Som sagt, det finns en del att jobba med!

onsdag 19 mars 2014

Mat - livsnödvändigt

Mat är en fråga som engagerar. Det pågår en ständig debatt i media om hur man bör äta, vad som är hälsofarligt, cancerframkallande, vilka tillsatser som är dolda i olika livsmedel o.s.v. Här tycker vi och tolkar olika helt enkelt. Några har en stor tilltro till matens påverkan på hälsan medan andra inte bryr sig. Ibland går åsikterna helt isär. Bra att äta mycket kött eller inte bra att äta mycket kött. Hemma och privat styr vi ju detta själva genom att köpa de livsmedel vi vill ha och göra prioriteringar, kanske lägga mer pengar på matinköpen för att kunna satsa på ekologiska produkter.

Där man inte kan välja som enskild person är i det offentliga. I förskola, skola, äldreomsorgen och sjukhus. Hur ska man tänka här då? Livsmedelsverkets rekommendationer är det som gäller och för det mesta även kostnaden som styr. Men vi borde utgå mer ifrån både forskning och sunt förnuft, och självklart brukarnas upplevelse.

Kristdemokraterna Maria Larsson och Jan-Erik Ågren går ut i Aftonbladet och säger att mat och måltiderna ska vara ett prioriterat område inom äldreomsorgen under nästa valperiod. Det grundar sig i att var fjärde som bor på äldreboende inte är nöjd med den mat som serveras.

Kommunens alla kök borde t.ex. aldrig servera bordsmargarin. Tillsatser som är onödiga borde skalas bort. Mat betyder inte bara näringsintag, det är en upplevelse. En positiv sådan ger välbefinnande, vilket leder till fler positiva konsekvenser.

onsdag 26 februari 2014

Bup snabbt när det behövs

Barn har det bra idag i Sverige, i alla fall materiellt och som det ser ut. För att barn- och ungdomspsykiatrin ska få ägna tid åt de barn och ungdomar som verkligen behöver hjälp, och för att man inte ska behöva vänta på hjälp, behöver vi stärka skyddet runt barnen i de lägre åldrarna och på de ställen som vi möter barnen. Det är familjerna, förskolan och skolan som behöver se barnen i tid. Innan det går för långt. För barnets skull, för familjens och för vårt samhälle.

tisdag 18 februari 2014

Skattesänkningar

Nu går M ut med budskapet att det inte blir fler skattesänkningar. Anledningen är trycket från väljarna tror jag, och kritik från S-håll om att regeringen kör välfärden i botten. De påverkas av att höra kändisar gå ut i media och säga att nu vill de inte betala mindre i skatt. Löjligt tycker jag. Skänk till välgörande ändamål om ni har så mycket pengar över! Betala företag att utföra tjänster, köp närproducerad och ekologisk mat. Det finns många sätt att konsumera på som inte är slit och släng!
De som tjänar mest är inte de som jag vill fokusera på. Vi har fortfarande höga skatter i Sverige, bl.a. pensionärer bör ha ytterligare skattesänkningar. Det finns även varor och tjänster som skulle gynnas av skattesänkningar, liksom vissa varor och tjänster skulle ha en högre skatt.


  

tisdag 11 februari 2014

Vänsterpolitikens problem med vårdnadsbidrag

Jag förstår inte varför vänsterpolitiken har ett sånt problem med vårdnadsbidraget. Varför tycker de inte att föräldrar själva är kapabla att ta hand om sina två-treåringar helt utan förskola? Varför litar de inte på vuxna människor som satt barn till världen?
Argumentet att det skulle vara orättvist att ge detta bidrag till vissa föräldrar när inte alla nyttjar det är dåligt. Räkna då ut hur mycket normala samhällsinnevånare är med och subventionerar andra samhällsinnevånares nyttjande av olika samhällstjänster, avgiften från föräldrar i förskolan betalar inte på långa vägar vad det kostar. I de flesta fall jämnar det ut sig ganska väl, vi nyttjar olika tjänster vid olika skeden av livet. Tänk på de som inte har barn, sällan är sjuk, pluggat utan att ta lån, fixat jobb själv, inte åkt bil på våra vägar, haft eget vatten och avlopp och som dör innan man behöver säbo eller hemtjänst. Ska vi kompensera deras självständiga leverne med nån miljon till arvingarna? I vårt samhälle bidrar alla solidariskt, procentuellt på sin lön, till att vi ska ha ett samhälle för alla. Alla måste sen få sy ihop sin egen livsstil och ta del av det man behöver från samhället. Men ett sånt samhälle vill nog inte vänstern ha.

onsdag 5 februari 2014

Tillåt anonyma vittnen

Det är ett problem idag när man inte vågar vittna av rädsla för repressalier efteråt. För att komma åt gängkriminalitet öppnar vi Kristdemokrater nu för möjligheten att tillåta anonyma vittnen.
"Att kriminella gäng hotar och skrämmer vittnen att ta tillbaka eller ändra sina berättelser är ett så stort problem att något måste göras", säger Göran Hägglund i en intervju i DN i onsdags.

Jag vet inte hur många fall som skulle kunna klaras upp varje år om man hade tillgång till vittnen som fick vara anonyma, kanske inte jättemånga. Men om anonymitet kan hjälpa till att komma tillrätta med gängkriminalitet så är det absolut värt att ta till, även om det skulle innebära ett avsteg från den svenska rättstraditionen. Sen är det skrämmande att se vad gängkriminalitet kan göra med människa, hur stor makt gruppen får på en enskild individ.

Jag säger bara: FAMILJEN! Det är där allt börjar för alla. Det är där vi ska förebygga!


tisdag 14 januari 2014

Förskolan som socialiseringsanstalt

En partikollega till mig möttes för något år sen av en reaktion från en förälder i Stockholmstrakten, en konstig, tämligen onormal reaktion skulle jag vilja säga.

Han var förälder till två barn, ett som skulle fylla 1 och ett som skulle fylla 3 år. Det äldsta barnet var i förskola 25 timmar i veckan, vilket var tidsgränsen i den kommunen med hemmavarande syskon. När kommunen sen skulle dra ned på tillåten närvarotid för barn med hemmavarande syskon kom reaktionen. Han var upprörd över hur hans barn skulle klara skolgången framöver om hans äldsta barn skulle vara hemma 10 timmar mer i veckan.

Ansvaret för de yngre barnens socialisering har förskjutits från familjen till förskolan.

Känns inte rätt i magen va??

torsdag 9 januari 2014

Gåvor i jul

Ett starkt civilsamhälle behövs. Göran Hägglund och David Lega skriver i Svd att det civila samhället är mycket viktigare än bara en fritidsaktivitet, att det är där grunden läggs för demokrati, medmänsklighet och ett fungerande Sverige.
Jag håller med.
Kristdemokraterna vill nu höja avdragsrätten för gåvogivande till 12.000 per år, en fördubbling av dagens avdragsrätt, och även förenkla reglerna.
Det första året har 600 miljoner kronor berättigats för avdrag. Till Stockholms stadsmission har gåvorna ökat med 76% sen det infördes.
Den effekt vi får ut av detta, när man som privatperson bidrar med pengar, och ideellt är med och engagerar sig, går inte att tvinga fram ur statlig eller kommunal verksamhet. Man får knappast fram engagemanget för en utsatt grupp heller, om det inte föds ur en känsla för medmänniskor.

onsdag 8 januari 2014

Tioårig grundskola

Yes! Nu har hela alliansen fattat det jag sa på Kristdemokraternas riksting i höstas. Att det är bra att göra grundskolan tioårig. Regeringen lägger idag fram detta förslag. Välkommet säger jag. Men se till att lärarna hänger med i barnens utveckling! En sexåring är inte som en sjuåring. Finns det myror i rumpan på dagens ettor finns det en hel myrstack under rumpan på kommande ettors stolar!