onsdag 18 december 2013

Budget 2014

Ur mitt budgettal i Fullmäktige i måndags:

"Framförhållning och en tydlig planering framåt behövs i en kommun. I en liten kommun som vi är, behövs även en bra samordning mellan våra olika förvaltningar. Hela kommunkoncernen ska ha en tydlig bild av vart vi ska , och ett gemensamt tänk för alla förvaltningars bästa. För att ekomomin ska gå ihop behövs att alla våra anställda får vända på de stenar som finns närmast för att hela tiden sträva efter att bli effektivare utan att ge avkall på kvalitén."

Debatt i fullmäktige är egentligen meningslöst. Alla partier röstar ändå som man redan bestämt. Möjligen är det bra för den eventuella allmänhet som lyssnar. Felaktiga argument, riktiga sakfel, och prat om om saker som inte alls hör dit, förekommer tyvärr. Skit ska kastas på varann, både ny och gammal skit. Man blir ganska less faktiskt.

Det vore så mycket enklare om alla höll sig till ämnet. Om man har fel i sak kan det ju faktiskt vara så att man på allvar tror att man har rätt!

tisdag 3 december 2013

Vem ska jag tro på.......

Den senaste tiden har präglats av frågor. Frågor till majoriteten i kommunen. Det gäller viktiga framtidsfrågor för kommunen, skolor, fritidsutbud och kultur.

På budgetberedningen den 21/10 kom majoriteten med en vision. Äntligen!! Ett år för sent bara. En aning enfaldigt att tro att alla kommuninnevånare ska ta emot en sådan förändring med jubel.

Man insåg att den inte kunde klubbas efter bara en månad, så man lyfte ur några delar och ska ta resten senare. I budgeten finns även beslut från Barn- och skolnämnden om nedläggning av Viksjöfors skola. Där har man öppnat för Viksjöforsborna att utveckla föreningsaktiviteten i Viksjöfors. Men på vilket sätt man tänkt sig detta och vad man i så fall spar in i budgeten, är totalt otydligt.

När man på detta sätt ändrar sig under beslutsgången, och kommer med förslag som inte riktigt är färdiga och tror att de kan klubbas direkt, då kommer frågorna. På facebook har många engagerat sig och skrivit både frågor och tveksamma uttalanden om politiker och tjänstemän. Hela kommunens befolkning pratar om detta, och jag trodde inte att en av våra simhallar skulle kunna engagera så många. Jättekul! Men det borde vara under andra förutsättningar!

Så vad säger man?
Lägg i backen, gör om och gör rätt!