tisdag 28 maj 2013

Vårt eget världsarv i Långhed

Tänk va det är roligt att vi fått Hälsingegårdarna som ett världsarv! Häftigt att Långhed får trängas på världsarvslistan med andra kända byggnader, monument och trakter. Det ska vi ta vara på!
Vi hoppas och tror på en ökad tillströmmning av turister,
och att vi själva får kunskap om vår historia och för den vidare till våra barn.
Jag som representerar kommunen är tacksam över att de som ägt gårdarna tidigare och som äger dem idag, har förvaltat dem så bra så att vi kan ta del av denna kulturhistoriska skatt idag och länge framöver.

En häftig händelse i samband med denna invigning var att även Indiens ambassadör kom för att fira detta med oss i Långhed. Det var vårt kommunalråd Yoomi Rehnström som bjudit in henne när hon själv varit hembjuden till ambassadören. Det visar på att det är viktigt hur vi pratar och att vi pratar om våra hemtrakter när vi är ute på uppdrag och privat! 


 Stolt bar jag Ovanåkersdräkten i lördags på invigningen på JonLars i Långhed.

tisdag 21 maj 2013

Handikapp- och tillgänglighetsplan

Dagens eftermiddag handlar för min del om att uppdatera kommunens handikapp- och tillgänglighetsplan. Idag läste jag  i en insändare i tidningen Ljusnan, underskriven av vår barn- och äldreminister Maria Larsson som är Kristdemokrat och Carl Älfvåg som är generaldirektör för Handisam, att detta är viktigt för våra funktionsnedsatta innevånare. Att skapa delaktighet för alla måste vara ett mål för oss.

Men där är vi inte än. Det finns en del att göra. Tänk t.ex. synskadad, rullstolsburen, luftburet jordötsallergisk eller överkänslig mot parfym. Det finns många hinder kvar. Dörrar som är omöjliga att få upp utan hjälp, trottoarkanter, information i skrift som knappt seende kan upptäcka,  medmänniskor som har svårt att komma ihåg andras allergier.

Det är vårt ansvar att börja i den miljö som kommunen har ansvar för.

fredag 17 maj 2013

Socialtjänst och skola, närma er varann!

Jag har varit på studiebesök idag igen och varit i ett intressant samtal om hur man får elever att nå godkända betyg efter nio år i grundskolan.
Vad är det som gör att alla inte passar in i formen? Är formen alldeles för statisk? Ja absolut!
Behövs mer resurser då? Kanske, men för det första ett annat arbetssätt tror jag. Man måste få alla elever med sig innan man skyndar vidare in på nya områden.
Fler vuxna som kan jobba med den sociala biten i skolan? Ja kanske, och ett ökat samarbete med socialtjänsten tror jag.
Vårt förebyggande arbete i kommunen med föräldrar och ungdomar är bra. Kan bli bättre, men problemet är att vi inte når alla. Att göra en anmälan är starkt, ibland för starkt. Det fattas nåt däremellan.