tisdag 6 november 2012

Budget, hur kul är det??

Att lägga en budget är nog inte det lättaste, ett gissande mest. Som alla säger "Det enda man vet är att det inte blir som budget". Det som känns jobbigt när man ska lägga en kommunal budget är att man har ansvar för kommuninnevånarnas skattepengar. Vi vill att varje krona ska utnyttjas till fullo, och att innevånarna faktiskt sen kan ha nytta av det som kommer ut av dessa pengar i form av olika verksamhet.

Jag skulle vilja få våra medarbetare mer aktiva i det ekonomiska arbetet på arbetsplatsen, mer medvetna. I vissa frågor är personalen själva bäst lämpade att välja hur man prioriterar pengarna tror jag. Vi styrs av nationella mål inom de flesta av våra kommunala verksamheter, men har stort utrymme att välja vägar att gå för att nå dessa mål. Det som hämmar är att vi även måste utföra verksamheten för en så billig peng som möjligt för att få vår ekonomi att gå ihop, och det hänger mycket ihop med att vi varje år har en viss utflyttning från kommunen vilket ger mindre skattepengar in.Läser just nu en bok om kommunal ekonomi för politiker. Detta ämne kan jag dåligt och måste bara sätta mig in i mer!