måndag 22 oktober 2012

LänsfolkhälsodagHär ser det verkligen glest ut mellan åhörarna! Men riktigt så var det inte vill jag påstå. Intressant dag med många påminnelser. Olle Lundberg, som vuxit upp i Alfta, redovisade många grafer över hur folkhälsan ser ut. Mest utifrån livslängd. Här i Sverige lever vi länge. Det man kan se är att lågutbildade generellt har en kortare livslängd. Lågutbildade i Sverige har dock längre livslängd än högutbildade i Polen...tänkvärt. 
Hur ska man då satsa på folkhälsa? 
Svår fråga, vi är långt på väg. Men utifrån ett personligt ansvarstänk är det bättre att t.ex. sänka skatten på frukt och grönt än att höja skatten på sockerprodukter. Underlätta istället för att förbjuda, ta beslut genom folkhälsoperspektivet, att få folk att röra på sig mer, fortsätt satsa på att minimera att unga börjar röka, snusa och använda alkohol och droger. 

Lev väl!  


tisdag 16 oktober 2012

Skärp betygskraven för blivande lärare

Skärpta betygskrav och fler vägar in i läraryrket. Det föreslår Kristdemokraternas skolgrupp för att få in duktiga personer i yrket.
–Vi vill att våra barn ska mötas av kompetent personal. Just nu ser vi ett kompetensras inom lärarkåren som gör att vi inte går en bra framtid till mötes. Målet är att de bästa studenterna ska välja läraryrket, säger Annika Eclund, ordförande i KD:s skolgrupp, i en intervju i SvD.
Med detta följer ett krav på högre lön, vilket jag tror kan höja statusen på läraryrket.

Då kan det t.o.m. bli folk av de här!

tisdag 9 oktober 2012

Samlat ny kraft inom partiet

Två helger på rad har jag ägnat mig åt förkovring inom partiet, Landstingshuset, Stockholm. En regional utbildning till oss som jobbar inom kommun och landsting. Göran Hägglund hade en genomgång på vad som är på gång på regeringsnivå, och vilka punkter vi fått igenom i budgeten inför 2013.
Bl.a. ska föräldraförsäkringen förbättras, lägstanivån höjs till 225 kr/ dag, har varit 180 hittills. Man ska kunna ta ut föräldrapenning tills barnet fyller 12 år.
För pensionärer sker även en fjärde skattesänkning, vilket innebär ungefär motsvarande summa som en extra pension på ett år för dem med garantipension. Detta innebär ju att det är de sämst ställda pensionärerna som får mer pengar.
Bra tycker jag!

Jag och Sackarias Winberg, Kristdemokraterna 
i Leksand. Vi fick en föredragning om hur de jobbar i sin lokalavdelning. Inspirerande att höra om andras framgångar! Det är alltid användbart.
                                                                
Maria Karström, Lili Andre´ och jag på vår Kick-off för distriktsstyrelsen.            

fredag 5 oktober 2012

Innovation Gävleborg
Förra veckan var jag till Gävle på en dag som handlade om innovation och företagande. Hur underlättar vi för detta i vårt län? Vi fick lyssna på olika föredragare, bl.a. Håkan Karlsson som bor i Kilafors. Han jobbar som filmklippare och är en framgångsrik sådan. Jätteintressant att höra varför han flyttade till kilafors och hur det funkar för honiom att jobba därifrån. Egentligen skulle han behöva bo i Stocholm, eller åtminstone trodde han det förr. Nu ser han att Kilafors faktiskt funkar bättre!

Tekniskt var det ett problem att vara långt från Stockholm, vilket gjorde att han utarbetade en teknik som kallas HAWC som möjliggör för honom att arbeta med sina projekt var han än befinner sig.Så roligt och inspirerande att se detta exempel på hur vi får vår landsbygd att fortsätta leva. Han ser liskvalite´n i att hitta ett lugnare tempo på en mindre ort och vill verkligen vara med och utveckla bygden. Hans företag har kunder på besök som i sin tur ger andra företag på orten kunder. Suveränt !

Håkan Karlsson