tisdag 24 april 2012

Tänk vilken fin kommun vi har ändå! Om alla innevånare försökte luska fram allt det positiva, alla föreningar, det lilla, men dock lite varierande utbud av restauranger, de butiker som finns, möjligheter till  motion och friluftsliv. Vi har mycket inom kommunens gränser!

För att utveckla bygden skulle jag behöva mer ekonomisk kunskap känner jag. Idéerna är många, riv byggnader som bara står och kostar pengar, bygg nytt för verksamheter som behöver breda ut sig.


Veckan har präglats av funderingar kring skolutredningen, läsning av rapporter, vad påverkar egentligen elevers resultat i skolan? Hoppas majoriteten gör detsamma.

tisdag 17 april 2012

En arbetsdag på kontoret, snön singlar utanför. Hans Jonsson (också opp. råd) och jag är nöjda med att majoriteten lyssnat på oss och ska ta fram ett större underlag för att kunna besluta i frågan om vår framtida skola, främst då ta fram ett ekonomiskt underlag. Jag har dock dragit min slutsats efter befintligt underlag, att det är för tidigt i nuläget att slå ihop våra högstadieskolor. Det finns ett tillräckligt elevunderlag för två högstadieskolor om man ser till födelsetalen av barn fram till idag.

Pratar man kvalité i skolan ska man angripa det ur en annan vinkel. Det är inte helt säkert att en kvalitetsförbättring kostar mer pengar. Det är i alla fall helt säkert fel ingång ett bygga om lokaler för att nå målet att alla ska gå ut nian med godkända betyg. Vi måste ta del av forskning, goda exempel och låta skolledning och personal få jobba med denna fråga. Om vi politiker bestämmer oss för ett sådant mål kan vi nå långt redan som verksamheten ser ut idag. Man måste även naturligtvis se skolan som helhet ända från förskolan. Man kan inte enbart rikta in sig på högstadiet.

Sådana förändringar måste också få ta tid. Inom skolan är vi människor som jobbar med människor, och då tar det tid, och måste så få göra.

Snön singlar fortfarande utanför, längtar efter sol! Nu ska jag hämta mina barn och byta roll till mamma.torsdag 12 april 2012

Hej!
Jag började som politiker 2008. Jag blev då ersättare i Barn- och utbildningsnämnden här i Ovanåkers kommun. Väldigt intressant eftersom jag är anställd som förskollärare i kommunen, är gift med en lärare och har tre barn. Sen har det tillkommit fler uppdrag efterhand och i Januari 2012 tog jag över som oppositionsråd efter Bertil Eriksson, min partikollega.